nnn

nnn

poniedziałek, 26 września 2016

Informacje dla klas II Gimnazjum

Celebracja liturgiczna Drogi Krzyżowej dla klas II Gimnazjum odbędzie się 17 marca 2017 r. o godz. 19.30.

czwartek, 10 listopada 2011

Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania.

I. Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania przebiega w dwóch etapach: przygotowanie dalsze i przygotowanie bliższe. Przygotowanie dalsze obejmuje dwa pierwsze lata nauki w gimnazjum, zakończone egzaminem przed bierzmowaniem. Obejmuje ono treści przewidziane w programie klasy pierwszej i drugiej, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych. Miejscem tego przygotowania jest szkoła. W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno – moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w trakcie nauki religii w szkole oraz w czasie spotkań grupowych przy parafii.
Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów z klasy trzeciej. Obejmuje ono głównie formację religijno – moralną, ascetyczną, wprowadzenie do Życia w Kościele. Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie to realizuje się w formie spotkań grupowych przy parafii oraz w comiesięcznych nabożeństwach formacyjnych.

II. Kryteria dopuszczenia do bierzmowania.:

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:
- w deklaracji przyjęcia sakramentu,
- w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii,
- w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św., przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
- w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,
- w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem
- w nienagannej postawie religijno – moralnej,
- w pozytywnie zdanym egzaminie.
Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterska miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

+ Wiesław Lechowicz
Wikariusz Generalny
Tarnów, 26.08. 2009